הטיולים שלנו

מיכאל - תן טקסט

אתרי צבא וזיכרון

אתרי צבא

וזיכרון

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

להכיר את המדבר

להכיר את

 המדבר

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

גנים לאומיים ואתרים היסטוריים

גנים לאומיים ואתרים היסטוריים

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

טיולי משפחות

טיולי

משפחות

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

יהדות ובתי כנסת

יהדות

ובתי כנסת

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

אתרי דת

אתרי

דת

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

טיולים בצפון

טיולים

בצפון

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

טבע ובעלי חיים

טבע

ובעלי חיים

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

טיולי מים

טיולי

מים

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

הדרכה חיה

הדרכה

חיה

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

המיוחדים

שלנו

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.

ירושלים

והמרכז

שתיים שלוש שורות מסקרנות על נושא הטיול,

לא יותר,

לא פחות.