top of page
טיולים באתרים נוצריים ומוסלמיים

טיולים לאתרים

נוצריים ומוסלמיים

ודתות אחרות

"ארץ הקודש" אנחנו מכנים את הארץ שלנו, ולפעמים שוכחים שהיא קדושה לדתות נוספות.

המטייל הישראלי לפעמים מפספס עושר רב של אתרים מרהיבים עם סיפורים מרתקים הקשורים לעולם העשיר והמרתק של הנצרות שנולדה כמובן כאן,

לאסלאם ולעומק שבו, שאנו מכירים למרבה הצער בעיקר דרך אסוציאציה שלילית בדרך כלל,

וכן לדת הבהאית והדרוזית (כן, אלה דתות...), ולעדות מרתקות כמו הצ'רקסים, האחמדים ועוד.

אלה כמובן דוגמאות בלבד, קיימים מסלולים נוספים רבים.

דברו איתי כדי לדעת עוד.

דברו איתי

אתרי דת
bottom of page